کتاب های رابرت کیوساکی به ترتیب با نام فارسی و انگلیسی

خلاصه
1400/06/03

لیست همه کتاب های رابرت کیوساکی به ترتیب با نام فارسی و انگلیسی 34 کتاب با درج تاریخ نشر شمسی و میلادیکتاب های رابرت کیوساکی به ترتیب با نام فارسی و انگلیسی


1- کتاب اول
نام فارسی:
 اگر می خواهید ثروتمند و شاد باشید مدرسه نروید: امنیت مادام العمر را برای خود و فرزندان خود تضمین کنید
نام انگلیسی:
If You Want To Be Rich & Happy Don't Go To School: Insuring Lifetime Security for Yourself and Your Children Paperback
تاریخ میلادی انتشار: January 1, 1993
تاریخ شمسی انتشار: 11 دی 1371
نوع: غیرداستانی یا Non-Fiction
-----
2- کتاب دوم
نام فارسی:
پدر پولدار, پدر بی پول
نام انگلیسی:
Rich Dad, Poor Dad Paperback
تاریخ میلادی انتشار: 1997
تاریخ شمسی انتشار: 1376
نوع: داستانی

3- کتاب سوم
نام فارسی:
ربع جریان نقدی پدر پولدار - راهنمای پدر پولدار برای آزادی مالی
نام انگلیسی:
Rich Dad's Cashflow Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom
تاریخ میلادی انتشار: 1998
تاریخ شمسی انتشار: 1377
نوع: داستانی
----


4- کتاب چهارم
نام فارسی:
راهنمای سرمایه گذاری پدر پولدار: آنچه ثروتمندان روی آن سرمایه گذاری می کنند، که فقرا و طبقه متوسط آن را انجام نمی دهند!
نام انگلیسی:
Rich Dad's Guide to Investing: What the Rich Invest in, That the Poor and the Middle Class Do Not!
تاریخ میلادی انتشار: 2000
تاریخ شمسی انتشار: اوایل 1379


---
5- کتاب پنجم
نام فارسی:
راهنمای پدر پولدار برای ثروتمند شدن بدون قطع کارت های اعتباری: "بدهی بد" را به "بدهی خوب" تبدیل کنید
نام انگلیسی:
Rich Dad's Guide to Becoming Rich Without Cutting Up Your Credit Cards: Turn "Bad Debt" into "Good Debt"
تاریخ میلادی انتشار: 2000
تاریخ شمسی انتشار: اواسط 1379
-----
6- کتاب ششم
نام فارسی:
بازنشسته شدن پدر ثروتمند جوان ، بازنشسته ثروتمند: چگونه به سرعت ثروتمند شویم و برای همیشه ثروتمند بمانیم!
نام انگلیسی:
Rich Dad's Retire Young, Retire Rich : How to Get Rich Quickly and Stay Rich Forever!
تاریخ میلادی انتشار: 2001
تاریخ شمسی انتشار: اوایل  11 بهمن 1379
---
7- کتاب هفتم
نام فارسی:
مدرسه کسب و کار برای افرادی که دوست دارند به مردم کمک کنند
نام انگلیسی:
The Business School for People Who Like Helping People
تاریخ میلادی انتشار: March 1, 2001
تاریخ شمسی انتشار: 11 اسفند 1379
--
8- کتاب هشتم
نام فارسی:
پدر پولدار پدر فقیر برای نوجوانان: رازهای پول-که در مدرسه یاد نمی گیرید
نام انگلیسی:
Rich Dad Poor Dad for Teens: The Secrets About Money--That You Don't Learn in School
تاریخ میلادی انتشار: may 1, 2001
تاریخ شمسی انتشار: 11 اردیبهشت 1380
---
9- کتاب نهم:
نام فارسی:
بچه پولدار پدر پولدار ، بچه هوشمند: به فرزندان خود یک شروع مالی بدهید
نام انگلیسی:
Rich Dad's Rich Kid, Smart Kid: Giving Your Child a Financial Head Start
تاریخ میلادی انتشار: june 1, 2001
تاریخ شمسی انتشار: 11 خرداد 1380
---
10- کتاب دهم
نام فارسی:
پدر پولدار مدرسه تجارت است
نام انگلیسی:
Rich Dad's the Business School
تاریخ میلادی انتشار: june 1, 2001
تاریخ شمسی انتشار: 10 تیر 1380
---
11- کتاب یازدهم
نام فارسی:
بچه هوشمند Rich Kid: به فرزندان خود یک شروع مالی بدهید
نام انگلیسی:
Rich Kid Smart Kid: Giving Your Child a Financial Head Start
تاریخ میلادی انتشار: october 1, 2001
تاریخ شمسی انتشار: 9 مهر 1380
----
12- کتاب دوازدهم:
نام فارسی:
پیشگویی پدر پولدار: چرا بزرگترین سقوط بازار سهام در تاریخ هنوز در راه است ... و چگونه می توانید خودتان را آماده کرده و از آن سود ببرید!
نام انگلیسی:
Rich Dad's Prophecy: Why the Biggest Stock Market Crash in History Is Still Coming...and How You Can Prepare Yourself and Profit from It!
تاریخ میلادی انتشار: 2002
تاریخ شمسی انتشار: 1381
--
13- کتاب سیزدهم:
نام فارسی:
داستانهای موفقیت پدر ثروتمند: داستانهای موفقیت در زندگی واقعی از افرادی که از پدر ثروتمند پیروی می کردند
نام انگلیسی:
داستانهای موفقیت پدر ثروتمند: داستانهای موفقیت در زندگی واقعی از افرادی که از پدر ثروتمند پیروی می کردند
تاریخ میلادی انتشار: 2003
تاریخ شمسی انتشار: 1382
--
14- کتاب چهاردهم:
نام فارسی:
پدر پولدار چه کسی پول من را گرفت؟: چرا سرمایه گذاران آهسته ضرر می کنند و پول سریع برنده می شود!
نام انگلیسی:
Rich Dad's Who Took My Money?: Why Slow Investors Lose and Fast Money Wins!
تاریخ میلادی انتشار: 2004
تاریخ شمسی انتشار: 1383
---
15- کتاب پانزدهم
نام فارسی:
کیمیاگری پدر پولدار
نام انگلیسی:
Rich Dad's Alchemy 
تاریخ میلادی انتشار: 2004
تاریخ شمسی انتشار: 10 مهر 1383
---
16- کتاب شانزدهم
نام فارسی:
فرار پدر ثروتمند از نژاد موش صحرایی: چگونه با پیروی از توصیه های پدر ثروتمند به فرزند ثروتمند تبدیل شویم
نام انگلیسی:
Rich Dad's Escape from the Rat Race: How to Become a Rich Kid by Following Rich Dad's Advice
تاریخ میلادی انتشار: January 1, 2005
تاریخ شمسی انتشار: 12 دی 1383
---
17- کتاب هفدهم
نام فارسی:
پدران ثروتمند قبل از ترک شغل خود: 10 درس واقعی که هر کارآفرینی باید در مورد ایجاد یک کسب و کار میلیون دلاری بداند
نام انگلیسی:
Rich Dads Before You Quit Your Job: 10 Real-Life Lessons Every Entrepreneur Should Know About Building a Million-Dollar Business
تاریخ میلادی انتشار: 2005
تاریخ شمسی انتشار:  10 مرداد 1384
--
18- کتاب هیجدهم
نام فارسی:
پدر پولدار ضریب هوشی مالی شما را افزایش می دهد: با پول خود هوشمندتر شوید
نام انگلیسی:
Rich Dad's Increase Your Financial IQ: Get Smarter with Your Money
تاریخ میلادی انتشار: 2008
تاریخ شمسی انتشار:  9 مهر 1387
--
19- کتاب نوزدهم
نام فارسی:
برنامه پدر ثروتمند برای موفقیت مالی: پدر پولدار پدر فقیر/جریان پول نقد پدر پولدار
نام انگلیسی:
Rich Dad's Plan for Financial Success: Rich Dad Poor Dad/Rich Dad's Cashflow Qua
تاریخ میلادی انتشار: 2008
تاریخ شمسی انتشار:  10 آبان 1387
--
20- کتاب بیستم:
نام فارسی:
راهنمای پدر برای بالا بردن ضریب هوشی مالی فرزند شما (راهنمای پدر ثروتمند :)
نام انگلیسی:
راهنمای پدر پولدار برای بالا بردن ضریب هوشی مالی فرزند شما (راهنمای پدر ثروتمند :)
نام انگلیسی:
Rich Dad's Plan for Financial Success: Rich Dad Poor Dad/Rich Dad's Cashflow Qua
تاریخ میلادی انتشار: 2008
تاریخ شمسی انتشار:  10 دی 1387
----
21- کتاب بیست و یکم
نام فارسی:
برادر ثروتمند خواهر ثروتمند
نام انگلیسی:
Rich Brother Rich Sister
تاریخ میلادی انتشار: 2008
تاریخ شمسی انتشار:  10 اسفند 1387
--
22- کتاب بیست و دوم
نام فارسی:
توطئه ثروتمندان پدر ثروتمند: 8 قانون جدید پول
نام انگلیسی:
Rich Dad's Conspiracy of the Rich: The 8 New Rules of Money
تاریخ میلادی انتشار: 2009
تاریخ شمسی انتشار:  اوایل 1388
----------------------
23- کتاب بیست و سوم
نام فارسی:
کتاب املاک و مستغلات: کارشناسان واقعی. داستانهای واقعی زندگی واقعی.
نام انگلیسی:
The Real Book of Real Estate: Real Experts. Real Stories. Real Life.
تاریخ میلادی انتشار: 2009
تاریخ شمسی انتشار:  اواخر 1388
---


24- کتاب بیست و چهارم:
نام فارسی:
ثروتمند و شاد باشید
نام انگلیسی:
Be Rich And Happy
تاریخ میلادی انتشار: 2010
تاریخ شمسی انتشار:  1389
---


25- کتاب بیست و پنجم:
نام فارسی:
مزیت ناعادلانه: قدرت آموزش مالی
نام انگلیسی:
Unfair Advantage: The Power of Financial Education
تاریخ میلادی انتشار: 2012
تاریخ شمسی انتشار:  1390
---


26- کتاب های بیست و شش
نام فارسی:
چرا دانش آموزان "A" برای دانش آموزان "C" و چرا دانش آموزان "B" برای دولت کار می کنند: راهنمای پدر پولدار برای آموزش مالی برای والدین
نام انگلیسی:
Why "A" Students Work for "C" Students and Why "B" Students Work for the Government: Rich Dad's Guide to Financial Education for Parents
تاریخ میلادی انتشار: 2012
تاریخ شمسی انتشار:  1391
---


27- کتاب بیست و هفتم
نام فارسی:
8 درس رهبری نظامی برای کارآفرینان
نام انگلیسی:
8 Lessons in Military Leadership for Entrepreneurs
تاریخ میلادی انتشار: 2014
تاریخ شمسی انتشار:   1393
---


28- کتاب بیست و هشتم
نام فارسی:
شانس دوم: برای پول شما ، زندگی شما و جهان ما
نام انگلیسی:
Second Chance: for Your Money, Your Life and Our World
تاریخ میلادی انتشار: 2015
تاریخ شمسی انتشار:   1394
--


29- کتاب بیست و نهم
نام فارسی:
مهمتر از پول: یک تیم کارآفرین
نام انگلیسی:
More Important Than Money: an Entrepreneur’s Team
تاریخ میلادی انتشار: 2017
تاریخ شمسی انتشار:   1396
---


30- کتاب سی ام
نام فارسی:
چرا ثروتمندان ثروتمندتر می شوند
نام انگلیسی:
Why the Rich Are Getting Richer
تاریخ میلادی انتشار: 2017
تاریخ شمسی انتشار:  آخر 1396
--


31- کتاب سی و یکم
نام فارسی:
بازآفرینی کارآفرین: رازهایی که چگونه فناوری دنیای تجارت را تغییر داده است
نام انگلیسی:
Reinventing the Entrepreneur: Secrets to How Technology Has Changed the World of Business
تاریخ میلادی انتشار: 2017
تاریخ شمسی انتشار:  1396
---


32- کتاب سی و دوم
نام فارسی:
شیوه زندگی نقدی: 8 قدم تا آزادی مالی
نام انگلیسی:
Cash Flow Lifestyle: 8 Steps to Financial Freedom
تاریخ میلادی انتشار: 2018
تاریخ شمسی انتشار:  1397
---


33- کتاب سی و سوم
نام فارسی:
جعلی: پول جعلی ، معلمان جعلی ، دارایی های جعلی: دروغ چگونه فقرا و طبقه متوسط را فقیرتر می کند
نام انگلیسی:
FAKE: Fake Money, Fake Teachers, Fake Assets: How Lies Are Making the Poor and Middle Class Poorer
تاریخ میلادی انتشار: 2019
تاریخ شمسی انتشار:  1398
--


34- کتاب سی و چهارم
تجارت قرن 21
نام انگلیسی:
The Business of the 21st Century

تاریخ میلادی انتشار: 2020
تاریخ شمسی انتشار:  1399اگر شما هم فروشگاه کتاب هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان فروشگاه های کتاب » در سایت کتاب خاص ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.دیگر مقالات از سایت تدریس خصوصی کتاب خاص :